Sản phẩm

Quản lý hộ tịch

18/10/2015 02:04

Phần mềm quản lý hộ khẩu, thường trú dân cư

Là hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

          Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý hộ tịch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Tư pháp kết hợp với việc khảo sát thực tế về công tác quản lý hộ tịch tại các cấp tỉnh, thành phố và các quận, huyện, phường xã trực thuộc;

  1. Quản lý thông tin đăng ký hộ tịch: Hỗ trợ cập nhật hồ sơ Tư pháp phát sinh theo các loại hồ sơ: hồ sơ khai sinh, hồ sơ khai tử, hồ sơ đăng ký kết hôn; hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ nhận con nuôi,…

  2. Quản lý hồ sơ lưu: Hỗ trợ tạo lập hồ sơ lưu trữ liên quan đến công tác chuyên môn của Phòng Tư pháp

  3. Tra cứu, theo dõi hồ sơ: Hỗ trợ tra cứu các loại hồ sơ theo các tiêu thức khác nhau như: Cơ quan đăng ký, sổ đăng ký, ngày tháng năm đăng ký, tên công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ngày sinh, theo tên cha, tên mẹ…và các tiêu thức khác;

  4. Kết xuất báo cáo thống kê: Hỗ trợ kết xuất được tất cả các loại Sổ sách, báo cáo theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

  5. Quản trị hệ thống: Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng, quản lý các loại danh mục

 

Đối tác của chúng tôi

Số 104, ngõ 68, đường Ngụy Như Kon Tum – Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: (024) 3555 8655 - 0936 385 289

Email: contact@g4tech.vn

LIÊN HỆ

Công ty cổ phần tin học G4Tech Việt Nam