Sản phẩm

Quản lý Đơn thư

19/10/2015 01:55

Phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 

          Phần mềm Quản lý Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thiết kế với các tính năng phục vụ cho việc tiếp nhận, theo dõi tình hình giải quyết đơn thư phục vụ việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư của gắn liền với các nghiệp vụ quản lý và xử lý đơn thư của các cơ quan quản lý nhà nước.

  1. Tiếp nhận đơn thư: Hỗ trợ việc tiếp nhận đơn thư của công dân tổ chức gửi đến cơ quan và lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đơn thư.

  2. Xử lý đơn thư: hỗ trợ việc xử lý – giải quyết đơn thư của các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan bao gồm việc phân công xử lý, cập nhật tiến độ xử lý đơn thư và các nội dung khác liên quan trong quá trình xử lý đơn thư như các tài liệu liên quan, ý kiến tham vấn của các cơ quan liên quan, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phụ trách.

  3. Theo dõi và xử lý đơn thư trùng lặp: hỗ trợ việc quản lý, theo dõi và thống kê các đơn thư trùng lặp được gửi đến cơ quan, phục vụ cho việc xử lý đơn thư theo vụ việc, nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn thư

  4. Phê duyệt nội dung giải quyết đơn thư: Hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo theo dõi tình hình giải quyết đơn thư tại các đơn vị được phân công giải quyết, theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo trong quá trình giải quyết đơn thư hỗ trợ ra quyết định và ban hành các văn bản trả lời các đơn thư đã xử lý.

  5. Tra cứu kết quả giải quyết đơn thư: Cho phép đối tượng khiếu nại tố cáo là công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu kết quả giải quyết đơn thư, hỗ trợ cán bộ chuyên viên và lãnh đạo theo dõi tra cứu kết quả công tác giải quyết đơn thư hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành được sâu sát và hiệu quả hơn. Trong quá trình giải quyết đơn thư tại cơ quan, cán bộ chuyên môn có thể tra cứu lại tình hình giải quyết đơn thư tại cơ quan theo các vụ việc

  6. Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn thư: Cho phép người sử dụng kết xuất các biểu mẫu, tổng hợp số liệu về tình hình xử lý, giải quyết đơn thư theo tháng, kỳ hoặc đột xuất. Các biểu mẫu báo cáo được chuẩn hóa theo thông tư 03/2013/TT-TTCP của TTCP. Ngoài ra phần mềm còn kết xuất số liệu theo các biểu mẫu sử dụng riêng cho nghiệp vụ đơn vị.

  7. Quản trị hệ thống danh mục và người sử dụng: Quản trị phần mềm theo từng module, chức năng phần mềm, có thể kéo thả thực hiện các quy trình (Work Flow) động phù hợp với từng đơn vị.

 

Đối tác của chúng tôi

Số 104, ngõ 68, đường Ngụy Như Kon Tum – Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: (024) 3555 8655 - 0936 385 289

Email: contact@g4tech.vn

LIÊN HỆ

Công ty cổ phần tin học G4Tech Việt Nam